image

Asansör Projesi Nasıl Hazırlanır?
Asansör projesi yüksek katlı binaya yapılacak asansörlerin, kapasitesine göre, hızına, kumandasında
ve kullanım amaçlarına göre tasarlanan bir projedir. Avan projesi elektrik, makine mühendisleri
tarafından çizilerek yapılır. Bu proje çizilirken dikkat edilmesi önemli noktalar vardır. Avan projesi
çiziminde dikkat edilecek önemli hususlar şu şekildedir.
 Asansör Avan projesine uygun mimari ile uyumlu olması gerekiyor,
 Asansör Avan projesinde bulunan mimari projeye uygun hazırlanıp mimari projeye uygun
olacaktır maddesine uyulmalıdır,
 Asansörün ihtiyaç sayısına göre motor gücünün hesabı yapılmalı,
Asansör Projesinin Önemi
Binada kullanılacak asansör için tasarlanan ilk proje aşamasıdır. Bu proje ile birlikte asansörün
kullanımı, kapasitesi, hızına göre hazırlanan projedir. Bu projeye ön çalışma projesi denilebilir. Ayrı
zamanda Avan projesi olarak uygun olarak belirlenen yüksek katlı binanın herhangi bir asansör
yapımında kullanılacak uygun malzemelerin detayları, hesaplamaları taslak halinde oluşturulur. Bu
proje hazırlanırken, detaylarda artış sağlandıkça ölçeklerde değişkenlik gösterir. Genelde ölçekler
1/500 ve 1/200 gibi olabiliyor. Yapılacak olan asansörlerde CE belgesi alınabilmesi için Avan projesinin
gerektiği şekilde uygulanması gerekiyor. Bu sebep ile Avan projeleri asansör yapım aşamasında çok
önemli bir yere sahiptir. Bu projede raylara verilen kuvvetin, kuyu betonunu etkileyecek kuvvetin
hesaplanmasına kadar her aşamanın detaylı olarak yapılması gerekiyor. Asansör yönetmeliğine göre,
proje ile mimari projenin birbirleriyle uyumlu olması gerekiyor.