image

Asansör Kabinlerinin Tasarımı Nasıl Olmalı?
Asansör Avan projesinden başlayarak ve uygulama aşaması projesi hesapları ile devam ederek
ilerleyen serüvendir. Genelde çevrenizde asansör tasarımı denildiği zaman asansör kabini
kesintisinden bahsedilmektedir. Asansör işlerini yapan büyük firmalar kuyu ölçeklerini vererek yere
uygun olarak belirlenen ölçülerde kuyu kesintisinin tasarımını talep ederler. Kuyu rölevesi teslimi
gerçekleştirilirse Avan projesi perspektif çizimleri çizilir. Bu çizimler tasarımcı tarafından da
yapılabiliyor. Bu çizimleri şu şekilde gerçekleştirmiş olur.
 Direk tahrikli asansör tasarımı
 Endirek tahrikli asansör tasarımı
 Hidrolik asansör tasarımı
Asansör Tasarımına Başlanma Aşamaları Nasıldır?
Kuyu rölevesi alındıktan sonra o kısma uygun asansörün yapılması için, asansörün yapılacağı kısma
uygun bir mühendislik dizayn çalışması yapılarak gerçekleştirilmesi gerekir. Genelde firmalar kuyu
ölçülerini uzman personel tarafından alırlar. Çünkü nasıl bir asansörün yapılabilir olmasını uzman
personel belirleyici olabiliyor. Asansör tasarım hizmetini sağlayacak firma istenilen asansör tipi için
mutlaka kuyu ölçülerinin alınmış olması gerekiyor. Ölçülerin doğru ve eksiksiz alınması tasarım
hizmeti için önemlidir. Yoksa projenin başlangıcı hatalı olur. Buda ileride ki kazaların baş etmeni olur.
Asansör tasarımına başlamadan önce proje dosyasının hazırlanması gerekiyor. Bu dosyaların içinde
aşağıda bulunan maddelerin yer alması gerekiyor.
 Asansör uygulama projesi
 Asansör Avan projesinin yer alması gerekiyor,
 Asansör tescil dosyasının bulunması gerekiyor,
 Asansör ruhsat dosyasının bulunması gerekiyor,
 Asansör tasarım
 Teknik dosya hazırlanması gerekiyor,
 Asansör proje çizimi